Loading ...
Plan your campaign
EN TH
Play
Slider

ARTIST

เสริมให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกมีส่วนร่วมกับแบรนด์ ด้วยมิวสิคมาร์เก็ตติ้ง

นำทีมโดยติ๊ก เจษฏาอนันดามาริโอ้นิชคุณ มาร่วมเป็นเทรนเนอร์ คัดเลือกวัยรุ่นชายจากทั่วประเทศอย่างเข้มข้น