Loading ...


About Us

แพลน บี มีเดีย ผู้ให้บริการสื่อนอกบ้านที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทย และครอบคลุมไปยังกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ด้วยรูปแบบและขนาดของสื่อที่โดดเด่น
และติดตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงสามารถดึงดูดสายตา และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่ ทุกเวลา
สามารถมองเห็นได้ทุกครั้งเมื่อเดินทางออกนอกบ้าน สามารถตอบโจทย์แคมเปญได้ในทุกรูปแบบ

และยังเดินหน้าพัฒนาธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
ผ่านนวัตกรรมของสื่อโฆษณาที่ทันสมัยและหลากหลาย เพื่อรักษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
 • 2548
 • 2553
 • 2554
 • 2555
 • 2556
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • เริ่มธุรกิจสื่อนอกบ้าน ด้วยสื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ โดยได้รับสัมปทานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. โดยให้บริการพื้นที่โฆษณาภายในและภายนอกรถโดยสารประจำทางปรับอากาศประเภทยูโรทู จำนวน 1,200 คัน

 • ขยายธุรกิจสู่สื่อโฆษณากลางแจ้ง ด้วยการเปลี่ยนตู้โทรศัพท์สาธารณะให้เป็นพื้นที่โฆษณาประเภท Street Furniture ในรูปแบบป้ายภาพนิ่ง โดยเริ่มจากสื่อโฆษณาบริเวณตู้โทรศัพท์สาธารณะ (Fonebooth) จำนวนกว่า 400 จุด ในย่านใจกลางกรุงเทพ 

 • ขยายเครือข่ายสื่อนอกบ้าน เพื่อให้มีรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งป้ายบิลบอร์ดบริเวณทางด่วน, สื่อโฆษณาภายในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที และจอดิจิตอลดีไซน์โดดเด่นย่านธุรกิจและศูนย์การค้าชั้นนำ พร้อมกันนี้ ได้เริ่มโครงการป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในกรุงเทพ

 • ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการสื่อนอกบ้าน ด้วยการขยายพื้นที่โฆษณาอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบจอดิจิตอลในพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกรุงเทพฯ และป้ายบิลบอร์ดประเภท Serie Poster เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัย และเขตเศรษฐกิจที่มีกำลังซื้อสูงในอนาคต พร้อมกันนี้ ยังได้ขยายสื่อโฆษณาเข้าสู่พื้นที่ศูนย์การค้าชั้นนำแบบครบวงจร

 • ขยายเครือข่ายสื่อนอกบ้านให้หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยพื้นที่โฆษณาทั้งรูปแบบป้ายนิ่ง เช่น Metro Poster, Pole Wrap และ Unipole และรูปแบบจอดิจิตอลตามพื้นที่ถนนย่านสำคัญในกรุงเทพ และเพิ่มการให้บริการสื่อโฆษณาภาพนิ่งภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เอ็มอาร์ที

 • เดินหน้าขยายเครือข่ายสื่อนอกบ้านอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยจอดิจิตอลที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ในประเทศไทย พร้อมทั้งขยายเครือข่ายจอดิจิตอลภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เอ็มอาร์ที สายสีน้ำเงิน และเริ่มทำการติดตั้งและทดสอบระบบการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เนต บนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ 

 • ก้าวสำคัญสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  โดยบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และยังคงเดินหน้าขยายสื่อนอกบ้านในพื้นที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย 

   

  พร้อมกันนี้ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด

  เพื่อขยายความครอบคลุมของป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ และเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิตอล

   

  และเพื่อให้ครอบคลุมทุกการเดินทางของผู้บริโภค ได้ขยายสื่อโฆษณาภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

  และสนามบินตามหัวเมืองสำคัญในไทย 

   

  นอกจากนี้ ยังได้เริ่มขยายธุรกิจสื่อนอกบ้านสู่ภูมิภาคอาเซียนด้วยการเข้าทำสัญญาการลงทุน

  ในบริษัท แซงจูรี่ บิลบอร์ด จำกัด ประเทศมาเลเซีย

 • เริ่มให้บริการสื่อโฆษณา ณ จุดขายเป็นครั้งแรก ด้วยการติดตั้งจอดิจิตอลในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

  และยังขยายการให้บริการจอดิจิตอลในพื้นที่อื่นๆ อาทิ จอดิจิตอลภายนอกอาคารห้างสรรพสินค้าโชว์ดีซี

  จอดิจิตอลภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพระราม 9

  โดยคำนึงถึงความสำคัญในความครอบคลุมของสื่อโฆษณาดิจิตอล

  เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหลัก 

   

  อีกทั้ง ยังเปิดให้บริการ Plan B TV Nationwide เครือข่ายจอดิจิตอลที่กระจายอยู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ

   

  และเดินหน้าสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในกรุงเทพฯ

  ด้วยบริการเว็บไซต์ www.CityGlide.com

  เว็บไซต์ที่ช่วยค้นหารถโดยสารประจำทางปรับอากาศที่อยู่ใกล้ที่สุด

  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการเวลาในการเดินทางให้เกิดประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

 • เริ่มธุรกิจสปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสิทธิ ประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สมาคม”) และบริษัท ไทยลีก จำกัด

  เพื่อหารายได้ในเชิงพาณิชย์จากช่องทางต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งงบประมาณที่สมาคมกีฬาฟุตบอลสามารถนำไปใช้พัฒนา และยกระดับมาตรฐานการแข่งขันตามนโยบายของสมาคม

  อีกทั้งยังได้ช่วยส่งเสริมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยให้ พัฒนาทัดเทียมกับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในระดับโลก 

   

  นอกจากนี้ ยังมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของฟุตบอลทีมชาติทุกชุด ตั้งแต่ทีมระดับเยาวชนไปจนถึงทีมชาติชุดใหญ่ ทั้งชายและหญิงให้มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล 

   

  อีกก้าวหนึ่งที่สำคัญ คือการขยายธุรกิจไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและฟิลิปปินส์

  ส่งผลให้มีฐานการให้บริการสื่อโฆษณาในต่างประเทศรวมทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และฟิลิปปินส์

  ซึ่งสามารถเป็นช่องทางการสื่อสารให้กับบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีฐานผู้บริโภคกระจายอยู่หลากหลายประเทศ

 • เพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณา ด้วยสื่อ Panoramix@CentralWorld

  จอดิจิตอลขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียบริเวณ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

  พร้อมการแสดงผสมผสานแสง สี เสียง เพื่อยกระดับให้บริเวณแยกราชประสงค์

  กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการท่องเที่ยวแห่งใหม่ระดับเอเชีย

   

  ขยายสื่อโฆษณาในสนามบิน ด้วยสื่อ Air Traveller Supreme

  จอดิจิตอลพร้อมจุดให้บริการชาร์ตไฟ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วสนามบินสุวรรณภูมิ

   

  ขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม โดยคัดสรรคอนเทนต์คุณภาพสูงที่สามารถช่วยให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น และยังสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์สินค้าได้อย่างแนบแน่น

  ด้วยการลงทุนใน BNK48 ซึ่งเป็นวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย

   

  และขยายธุรกิจ Esport ด้วยการจัดการแข่งขัน Toyota E-League Pro โดยร่วมมือกับผู้พัฒนาเกมส์ระดับโลก อย่าง Konami ในการนำเกมส์ PES2019 มาพัฒนาร่วมกับฐานแฟนคลับของ Sport Marketing ที่มีเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพครั้งแรกของไทย

 • ผนึกกำลังกับพันธมิตร บมจ.วีจีไอ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร

  สร้างโซลูชั่นที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในหลายแง่มุม ด้วยเครือข่ายในด้านธุรกิจสื่อโฆษณา การใช้คอนเทนต์ของการตลาดแบบมีส่วนร่วม และนำข้อมูลจากออนไลน์ มาวิเคราะห์เพื่อเสริมประสิทธิภาพแคมเปญการตลาด

   

  นอกจากการผนึกกำลังกับพันธมิตร แพลน บียังเปิดให้บริการสื่อ Bangkok Jam จอดิจิตอลพร้อมระบบรายงานสภาพจราจรกว่า 50 จุดทั่วถนนสายสำคัญในกรุงเทพมหานคร ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนเมือง

  ไม่เป็นเพียงแค่สื่อโฆษณาเท่านั้น แต่ยังมีระบบรายงานสภาพการจราจร Intelligence traffic sign ,ระบบ Accident report และ กล้อง CCTV รายงานสภาพจราจร ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรของคนในกรุงเทพฯ

  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาด้วยการนำจุดเด่นทั้งสองมาผสมผสานกัน

   

  การเปิดให้บริการสื่อ “Lido connect” สื่อโฆษณาที่ผสมผสานระหว่างสื่อโฆษณาดิจิตอลและสื่อโฆษณาภาพนิ่ง ซึ่งได้พลิกโฉมหน้าโรงภาพยนต์ลิโด้ใจกลางสยามสแควร์ให้มีสีสัน และโดดเด่นดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา

   

  พร้อมขยายธุรกิจมิวสิคมาร์เก็ตติ้งด้วยการเปิดตัววง CGM 48 ซึ่งเป็นวงน้องสาวของ BNK48

  โดย CGM48 จะเน้นกิจกรรมหลักในบริเวณภาคเหนือ และจะช่วยสร้างฐานแฟนคลับในภูมิภาค

  ให้สามารถเข้าถึงและมีความผูกพันกับศิลปินให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

   

  นอกจากนี้ ยังได้ลงนามเป็นตัวแทนบริหารสิทธิทางการตลาดสำหรับการแข่งขัน โอลิมปิก โตเกียว 2020 ซึ่งประกอบด้วย 1. สิทธิในการถ่ายทอดสด 2. สิทธิในการบริหารผู้สนับสนุน 3. สิทธิในการบริหารคอนเทนต์

   

  โดยแพลนบีตั้งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสการรับชมมหกรรมกีฬาครั้งสำคัญของมวลมนุษยชาติให้เข้าถึงพี่น้องชาวไทยอย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยสร้างความสุขให้กับทุกๆคนในการร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทย ไปสู่เหรียญทองโอลิมปิกด้วยกัน

   

   

 • เสริมความแข็งแกร่งของสื่อนอกบ้าน

  ด้วยการขยายธุรกิจสื่อนอกบ้านในร้านค้าสะดวกซื้อ 7-11 มากถึง 2,000 สาขาทั่วประเทศไทย

   

  และยังได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Magnetic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดผลสำเร็จของแคมเปญ

  เพื่อให้สื่อนอกบ้านสามารถวัดผลได้อย่างเป็นระบบ และทราบข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้น

  ช่วยให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อพัฒนาการสื่อสารมีประสิทธิภาพและและจัดสรรเม็ดเงินในการซื้อสื่อได้อย่างคุ้มค่าเงินลงทุน สามารถวัดผลได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น

   

  นอกจากนี้ บริษัทยังชนะการประมูลสิทธิการเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคม กีฬาฟุตบอลฯในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหาผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมชาติการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ และกิจกรรมฟุตบอลอื่นๆ ประจำปี 2564-2571 เป็นเวลาทั้งหมด 8 ปีแต่เพียงผู้เดียว 

   

  อีกทั้งยังเดินหน้าขยาย ธุรกิจ Sport marketing โดยร่วมมือกับบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดกิจกรรมกีฬาและงานอีเวนท์วิ่งมาราธอนในรูปแบบ Sport tourism theme จัดการแข่งขันตามเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันที่ได้รับมาตรฐาน IAAF โดยใช้สื่อนอกบ้านโปรโมทการจัดกิจกรรมและการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ร่วมกับการสนับสนุนด้าน Sponsorship เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ Sport marketing

   

  สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาโตเกียว โอลิมปิก ปี2563 บริษัท ร่วมกับ เรซอัพ เวิร์ค จัดกิจกรรม Count down สู่โอลิมปิก โดยทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของแพลน บีเพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลัง ใจให้นักกีฬาไทยผ่านกิจกรรม Flag of Nation การวิ่ง Virtual Run สะสมระยะทางร่วมกัน 1,000,000 กิโลเมตร และการวิ่งผลัดธง รวมทั้งหมด 35 จังหวัด ทั่วประเทศไทย พร้อมทั้งผู้นำวงการบันเทิงและกีฬา อาทิ BNK48 เข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าวด้วย ตอกย้ำการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมด้านกีฬาของบริษัท

 • โลกได้รวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งผ่านพลังแห่งกีฬาโอลิมปิก เกมส์ โตเกียว 2020

  จากเดิมที่เราดูโอลิมปิกผ่านทีวี วันนี้แพลน บี ได้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคนไทย

  ด้วยการสื่อสารผ่านกลยุทธ์ 4O เพื่อส่งมอบความสุขให้กับคนไทยได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  ด้วยการสื่อสารผ่านสื่อนอกบ้านตลอดทั้งการแข่งขัน เสริมด้วยคอนเทนต์และไลฟ์อีเว้นผ่านสื่อออนไลน์

  พร้อมทั้งสร้าง Live experience ผ่านการทำกิจกรรมแบบ On ground ตั้งแต่เริ่มโปรโมทการแข่งขัน

   

  และอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของสื่อนอกบ้าน กับ 3D illusion โฆษณาในรูปแบบ 3 มิติ

  เรียกได้ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับแบรนด์และวงการสื่อนอกบ้านในไทย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ "แพลนบี") และบริษัทในเครือในกลุ่มของแพลนบี ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy) ของผู้สมัครที่ส่งใบสมัครงานมายังบริษัท (“ท่าน” หรือ “ผู้สมัคร”) บริษัทจึงได้กำหนด “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) เกี่ยวกับบุคลากรต่างๆ ในกระบวนการสรรหา รวมถึงกระบวนการระหว่างการจ้างงาน อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีความสัมพันธ์กับผู้สมัครงาน เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท มีดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม


  บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

   (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identification Information) เช่น วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานภาพสมรส ภาพถ่ายของผู้สมัคร

   (ข) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

   (ค) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) เช่น เงินเดือน

   (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ประวัติการศึกษาและผลการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ

   (จ) ข้อมูลประวัติการทำงาน เช่น ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ฝึกงาน ความสามารถ และข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ชื่อบริษัท สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน และค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับอื่นๆ

   (ฉ) ข้อมูลและเอกสารการสมัครงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน

   (ช) ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และข้อมูลผู้ติตด่อในกรณีฉุกเฉิน สถานภาพทางการทหาร

  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

   (ก) ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ศาสนา หมู่เลือด และข้อมูลเชื้อชาติ

   (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความพิการ ผลการตรวจสอบสารเสพติด

   (ค) ประวัติอาชญากรรม และการต้องโทษในคดีอาญาทั้งนี้ ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยตรงและจากแหล่งอื่น รวมไปถึง

   (ก) หน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

   (ข) บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานของบริษัท

   (ค) แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


  บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และฐานทางกฎหมายในการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไปนี้

  การดำเนินงาน ฐานการประมวล
  1.    เพื่อดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงานในขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอื่น หรือสมัครผ่านทางบริษัทโดยตรง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือก และขั้นตอนการเสนอสัญญาจ้างให้แก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
  2.    เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท่านก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา , ความยินยอมของบุคคลอ้างอิง
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
  3.    เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
  4.    เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัท และการบันทึกภาพภายในสถานที่ของบริษัท ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 1. การเปิดเผยข้อมูล


  ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มแพลนบีและบริษัทในเครือ และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ เพื่อการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
  2. บุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เช่น

   (ก) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ เป็นต้น

   (ข) ตัวแทน และหรือผู้ให้บริการ ในการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ เป็นต้น

   (ค) บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณีทั้งนี้

   ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อบุคคลภายนอกนั้นตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดและตกลงจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่บริษัทได้ให้ข้อมูลไปเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นใดอีก ในกรณีที่

   • เป็นการปฎิบัติตามกฎหมาย หรือตามอำนาจของหน่วยงานกำกับดูแล หรือ
   • มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อการป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำความผิดทางอาญา รวมถึงการฉ้อโกง หรือมีความสำคัญกว่าประโยชน์สาธารณะ หรือ
   • มีข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทำได้
 1. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ทางบริษัทฯจะทำลายเอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม
  ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ แล้ว และบริษัทตัดสินใจไม่ประสงค์ที่จะว่าจ้างท่านเป็นพนักงานสำหรับตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้ กรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้กับบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านต่อไปเป็นเวลา 2 (สอง) ปี เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจจะเหมาะสมกับท่าน โดยในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลาย ข้อมูลการสมัครงานของท่านทิ้งทันที ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้แล้ว
 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล


  ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหว วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้

  (1) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตน

  (2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์

  (3) โต้แย้งหรือขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตน

  (4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตน

  (5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

  (6) ขอยกเลิกการให้ความยินยอมใดๆ

  (7) ขอโอนย้ายข้อมูลไปที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

  (8) ติดต่อบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จำเป็น

  (9) ร้องเรียนกรณีบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ทั้งนี้ กรณีท่านประสงค์จะใช้สิทธิในฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถส่งคำร้องขอเข้ามาที่อีเมล HR ตามที่ได้ระบุไว้ในท้ายนโยบายฉบับนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคำร้องขอ ตรวจสอบและตอบกลับคำร้องขอของท่านภายในระยะเวลาอันสมควร

 1. วิธีการติดต่อ


  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

  บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน).

  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: โทร. 02-530-8053-6

  อีเมล: hr@planbmedia.co.th

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

  อีเมล: dpo@planbmedia.co.th

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


  การเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทางบริษัทจะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 31/03/2564

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ "แพลนบี") และบริษัทในเครือในกลุ่มของแพลนบี ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy) ของผู้สมัครที่ส่งใบสมัครงานมายังบริษัท (“ท่าน” หรือ “ผู้สมัคร”) บริษัทจึงได้กำหนด “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) เกี่ยวกับบุคลากรต่างๆ ในกระบวนการสรรหา รวมถึงกระบวนการระหว่างการจ้างงาน อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีความสัมพันธ์กับผู้สมัครงาน เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท มีดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม


  บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

   (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identification Information) เช่น วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานภาพสมรส ภาพถ่ายของผู้สมัคร

   (ข) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

   (ค) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) เช่น เงินเดือน

   (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ประวัติการศึกษาและผลการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ

   (จ) ข้อมูลประวัติการทำงาน เช่น ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ฝึกงาน ความสามารถ และข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ชื่อบริษัท สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน และค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับอื่นๆ

   (ฉ) ข้อมูลและเอกสารการสมัครงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน

   (ช) ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และข้อมูลผู้ติตด่อในกรณีฉุกเฉิน สถานภาพทางการทหาร

  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

   (ก) ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ศาสนา หมู่เลือด และข้อมูลเชื้อชาติ

   (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความพิการ ผลการตรวจสอบสารเสพติด

   (ค) ประวัติอาชญากรรม และการต้องโทษในคดีอาญาทั้งนี้ ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยตรงและจากแหล่งอื่น รวมไปถึง

   (ก) หน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

   (ข) บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานของบริษัท

   (ค) แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


  บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และฐานทางกฎหมายในการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไปนี้

  การดำเนินงาน ฐานการประมวล
  1.    เพื่อดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงานในขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอื่น หรือสมัครผ่านทางบริษัทโดยตรง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือก และขั้นตอนการเสนอสัญญาจ้างให้แก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
  2.    เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท่านก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา , ความยินยอมของบุคคลอ้างอิง
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
  3.    เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
  4.    เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัท และการบันทึกภาพภายในสถานที่ของบริษัท ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 1. การเปิดเผยข้อมูล


  ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มแพลนบีและบริษัทในเครือ และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ เพื่อการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
  2. บุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เช่น

   (ก) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ เป็นต้น

   (ข) ตัวแทน และหรือผู้ให้บริการ ในการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ เป็นต้น

   (ค) บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณีทั้งนี้

   ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อบุคคลภายนอกนั้นตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดและตกลงจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่บริษัทได้ให้ข้อมูลไปเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นใดอีก ในกรณีที่

   • เป็นการปฎิบัติตามกฎหมาย หรือตามอำนาจของหน่วยงานกำกับดูแล หรือ
   • มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อการป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำความผิดทางอาญา รวมถึงการฉ้อโกง หรือมีความสำคัญกว่าประโยชน์สาธารณะ หรือ
   • มีข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทำได้
 1. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ทางบริษัทฯจะทำลายเอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม
  ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ แล้ว และบริษัทตัดสินใจไม่ประสงค์ที่จะว่าจ้างท่านเป็นพนักงานสำหรับตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้ กรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้กับบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านต่อไปเป็นเวลา 2 (สอง) ปี เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจจะเหมาะสมกับท่าน โดยในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลาย ข้อมูลการสมัครงานของท่านทิ้งทันที ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้แล้ว
 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล


  ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหว วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้

  (1) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตน

  (2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์

  (3) โต้แย้งหรือขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตน

  (4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตน

  (5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

  (6) ขอยกเลิกการให้ความยินยอมใดๆ

  (7) ขอโอนย้ายข้อมูลไปที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

  (8) ติดต่อบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จำเป็น

  (9) ร้องเรียนกรณีบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ทั้งนี้ กรณีท่านประสงค์จะใช้สิทธิในฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถส่งคำร้องขอเข้ามาที่อีเมล HR ตามที่ได้ระบุไว้ในท้ายนโยบายฉบับนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคำร้องขอ ตรวจสอบและตอบกลับคำร้องขอของท่านภายในระยะเวลาอันสมควร

 1. วิธีการติดต่อ


  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

  บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน).

  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: โทร. 02-530-8053-6

  อีเมล: hr@planbmedia.co.th

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

  อีเมล: dpo@planbmedia.co.th

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


  การเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทางบริษัทจะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 31/03/2564

error: Content is protected !!