Loading ...
Plan your campaign
EN TH

OUTTHERE : March 2018

OOH + Creativity ช่วยสร้าง Engagement

 

เครื่องดื่มน้ำอัดลมรายหนึ่ง ต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่ในประเทศออสเตรเลีย จึงสร้าง Interactive campaign ด้วยการนำตู้แจกเครื่องดื่มมาติดตั้งกับสื่อนอกบ้าน พร้อมทั้งนำข้อความกว่า 30 คำ มาติดลงบนสื่อนอกบ้าน เพื่อให้คนที่ผ่านไปมา ร่วมสร้างสรรค์ข้อความในแบบของตัวเอง พร้อมถ่ายภาพและแชร์ โดยผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับเครื่องดื่มเป็นของรางวัล เป็นการสร้าง engagement ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มบริโภคได้อย่างดี
Source: www.jcdecauxna.com

 

 

เครื่องดื่มชูกำลังรายหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ได้ครีเอทข้อความโฆษณา โดยนำจุดเด่นของเครื่องดื่มชูกำลังที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการตื่นตัว เชื่อมโยงเข้ากับจุดเด่นของสื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ซึ่งเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ช่วยสร้างความน่าสนใจและสร้างการจดจำให้กับผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี
Source: www.emcoutdoor.com

 

 

error: Content is protected !!