Loading ...
Plan your campaign
EN TH

COPY WRITING เขียนอย่างไร ให้โดนใจคนซื้อ

COPY WRITING เขียนอย่างไร ให้โดนใจคนซื้อ

  • อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบโฆษณาสำหรับสื่อนอกบ้าน คือข้อความโฆษณาหรือ Copy Ad  ต้องน่าจดจำ ทำให้ผู้บริโภคสนใจสินค้าหรือบริการที่เรานำเสนอด้วย
  • ความท้าทายของการเขียนคือการคิดประโยคสั้นๆ ให้ขายของได้ มีจุดขายที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น ในโลกที่ทุกสิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงแค่ข้อความสั้นๆ ก็สามารถทำให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าของคุณได้ Copy Ad ที่มีคุณภาพจะส่งผลให้คุณลดต้นทุนการโฆษณาได้อย่างมหาศาล
error: Content is protected !!