PROXY

วงบอยแบนด์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ได้แก่ Gun, Jew, Punch และ Copter กลุ่มที่เปิดตัวในปี 2563

Proxy

Proxy เป็นวงบอยแบนด์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ได้แก่ Gun, Jew, Punch และ Copter กลุ่มที่เปิดตัวในปี 2563 และได้รับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ Proxy ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสามารถเสนอโอกาสสำหรับแบรนด์ต่างๆ ในการเข้าถึงกลุ่มประชากรที่อายุน้อยกว่าและเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์

This site is registered on wpml.org as a development site.